Bodens blommande stadspark i solsken med fontänen i förgrunden

Park och skog

Parkenheten ansvarar för och sköter om kommunens gröna områden och lekparker med fokus på miljö, kvalitet och utveckling. I skötseln ingår bland annat gräsklippning, beskärning av buskar, nyplantering och renhållning. Parkområdena är indelade i olika klasser där finpark är den klass som kräver mest skötsel. Hit hör bland annat Stadsparken och Eyvind Johnson-parken.


Enheten ansvarar också för all kommunal produktiv skogsmark och tätortsnära skog.

Parken är huvudansvarig för löpande skötsel och tillsyn av Storavan - Nedre Avans våtmarksområde.

Parkenheten sköter också om kommunens flaggning, juldekorationer och julgranar.

Senast uppdaterad: 2021-06-01