Plank, mur, staket och skötsel av tomt

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för plank och murar. Det anges dock inga definitioner och gränser för vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från varandra.

Miljö- och byggnämnden i Boden har därför tagit fram riktlinjer, se dokument längst ner på sidan.

Riktlinjen tar även upp skötsel av tomt, häckar och andra växtligheter vid tomtgränsen.

Ladda ner dokument
Riktlinjer plank, murar och st...
Senast uppdaterad: 2024-03-19