Svartbygge, olovligt byggande

Svartbygge är en gammal benämning för olovligt byggande, det vill säga byggande utan att ha bygglov eller gjort en anmälan

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, anmälan och startbesked, eller om du börjar använda det du har byggt eller förändrat innan du fått slutbesked, ska kommunen enligt lag ta ut byggsanktionsavgifter. Det innebär att det blir dyrt om man bryter mot lagen, till exempel bygger utan tillstånd.

Miljö- och byggnämnden är skyldig att utreda olovligt byggande när man får kännedom om det. Ett uppdagat svartbygge kan leda till en rad olika åtgärder exempelvis att byggnaden måste rivas. För det flesta åtgärder som ska byggas eller rivas krävs lov eller anmälan.

Kontakta miljö- och byggenheten innan du börjar bygga eller riva för besked om vad som krävs i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2024-03-19