Badbrygga i spegelblankt vatten. Livboj hänger på björk till vänster.

Vattenverksamhet

Vattenverksamheter är åtgärder som på något sätt påverkar vattenområden. Det kan vara åtgärder som ökar eller minskar vattenmängden, påverkar den omgivande miljön eller vattenområdets storlek.

Om du till exempel ska anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet kan du behöva anmäla detta till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen har tillsyn över nästan all vattenverksamhet och för frågor kring detta hänvisas därför till handläggare på länsstyrelsen i Norrbottens län. Se länklistan för mer information.

För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Se länklistan för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-09-25