Årsredovisning för vatten och avlopp

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska en särskild resultat och balansräkning redovisas för vatten och avlopp från och med 2007.

Detta för att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs.       

       

Ladda ner dokument
Årsredovisning 2013 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2014 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2015 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2016 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2017 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2018 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2019 för vatten...
Senast uppdaterad: 2020-03-31