Återvinningscentraler - ÅVC

Återvinningscentral, ÅVC, är en större anläggning som tar emot de flesta typer av avfall. 
Återvinningscentralen fungerar som mellanlager för det sorterade avfallet innan det skickas vidare för återanvändning, energiutvinning, återvinning eller destruktion.

I Bodens kommun finns det tre återvinningscentraler och de finns vid

  • Brändkläppens avfallsanläggning i Boden,  
  • Bergvägen i Harads och
  • Industrihuset på Hallonvägen i Gunnarsbyn.

Där kan du till exempel lämna följande slag av avfall: trä, trädgårdsavfall, metallskrot, cellplast, jord, betong, tegel, farligt avfall, papper samt förpackningar av plast, glas och metall.

Sorteringskrav gäller när du kommer till upplaget. Tänk på detta redan när du lastar släpet.
Ovan nämnda avfall från privatpersoner, som transporteras till återvinningscentralen på släp eller i personbil, kan lämnas kostnadsfritt .

Företagare

Här ska företagare kostnadsfritt lämna sitt återvinningsbara avfall som papper och förpackningar. 
Övrigt avfall lämnas mot gällande avgift.

Senast uppdaterad: 2020-11-03