Alkohol, tobak och läkemedel

För att få servera starköl, vin, sprit eller andra jästa drycker till allmänheten behöver du serveringstillstånd, detta söker du hos kommunen.

Ska du sälja folköl eller tobak behöver du göra en anmälan till kommunen.

Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Senast uppdaterad: 2020-03-26