Avfallskärl

Hushåll

Villaägare lånar avfallskärl från kommunen och ansvarar för att kärlen inte skadas.  Om kärlet skadas kan du bli ersättningsskyldig. Tänk på att inte lämna kärlen vid vägen efter att du fått det tömt så att det inte blir en olägenhet för allmänheten eller riskeras att skadas av exempelvis plogbilen. Snöröj under kärlen så att inte hjulen fryser fast i marken och lossnar vid tömning. Tänk också på att inte låta matavfallskärlet blir överfullt med fastfruset matavfall som riskerar att förstöra kärlet vid tömning. 

Du kan felanmäla ditt avfallskärl via felanmälan på Bodens kommuns e-tjänster.

Företag och verksamheter

Fastighetsägare till företag eller flerfamiljshus köper sina avfallskärl.  Om kärlet går sönder måste den som äger kärlet bekosta inköp och byte av kärl. Avfallskärl är en förbrukningsvara och måste bytas ut då och då.

Kommunen erbjuder kärl till försäljning. Dessa beställer ni via e-post va_renhallning@boden.se. Det finns även reservdelar som hjul, axlar eller lock.  Kärl och reservdelar betalas på nästa renhållningsfaktura. Montering av reservdelar faktureras per påbörjad halvtimme.

Rengöring av avfallskärl

Rengöring och underhåll av avfallskärl ombesörjes av den som står för abonnemanget. Det är mycket noga att rengöringen utförs så snart avfallskärlet ser ohygieniskt ut eller luktar illa. Ta för vana att se över avfallskärlet efter varje tömning och vid behov rengör det. Det förbättrar arbetsmiljön för renhållningspersonalen. Tänk på att dra in kärlet från gatan så att inte grannar störs av dålig lukt.

Senast uppdaterad: 2020-11-03