Balplast

Denna plast omfattas av producentansvar och samlas in av Svepretur under två dagar per år på Brändkläppens avfallsanläggning. För att lämna balplasten kostnadsfritt ska kvitto på inköpta balar kunna uppvisas.

Exempel: Färdigbalat hö köps av en bonde. Denne skriver ett kvitto där inköpet av balarna redovisas, att återvinningsavgiften för balplasten är betald samt en underskrift. Enligt gällande producentansvar anses det som tillräcklig dokumentation.

Möjlighet finns att lämna balplast övrig tid på året på Brändkläppens avfallsanläggning enligt gällande taxa.

Ladda ner dokument
Bal-/lantbruksplast - insamlin...
Senast uppdaterad: 2018-05-28