Blomlådor för hastighetsdämpning

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata. Tillstånd för att ställa ut blomlådor ska sökas varje år hos kommunen och gäller från 1 juni - 1 oktober.

Ny ansökan ska göras varje år senast 31 maj. Ansökan gör du via Bodens kommuns e-tjänster.

Senast uppdaterad: 2020-05-18