Brännan etapp 3, Sävastön

På Brännan har ni möjlighet att bygga ert drömhus med utsikt över Luleälven. Ett familjevänligt område med goda möjligheter till natur- och friluftsliv.

 

Tomtsläpp för Brännan etapp 3 kommer ske under 2019. Annonsering kommer ske när datum är fastställt.

Områdesinformation för Brännan 3, Norrskensvägen

För Norrskensvägen gäller generösa byggrätter, med en maximal byggnadsarea om 250 kvm, och en begränsning i höjd om 4,2 m för de östra tomterna. De västra tomterna medges enplanshus med möjlighet till suterräng. Alla tomter är anpassade för friliggande villor.

Mer information om vilken byggrätt som gäller för respektive tomt se gällande detaljplan i menyn till vänster.

Tomtindelning och geoteknik 

Se tomter och priser i PDF-filerna längre ner på sidan.

Geotekniska undersökningar för etapp 3 kan ses i menyn till vänster

Sävast

Inom området Sävast och Sävastön finns förskola, låg-, mellan- och högstadieskolor, livsmedelsbutik, postservice, restauranger, kyrka, golfbana samt hotell med konferens och restaurang. Från Brännan har du bra möjligheter till natur- och friluftsliv i skog och mark med bl.a. fiske i Lule älv, elljusspår och skoterspår. Sävast har ett rikt föreningsliv med sporthall, fotbollsplaner, hockeybana, skidstuga och mycket bra skidspår.

Goda pendlingsmöjligheter till både Boden och Luleå med buss eller bil.

Övrig information

Samtidigt som försäljningen av tomter på Brännan är i full gång pågår exploatering (utbyggnad) av vatten och avlopp, gata, belysning mm. Exploateringen av etapp 1 och 2  är slutförd. Tillträdet är det tillfälle då den slutliga köpeskillingen ska erläggas och tomten övergår i köparens ägo. Därefter kan tomten markberedas och bebyggas.

Ladda ner dokument
Riktlinjer för nybyggnation av...
Ladda ner dokument
Anslutning vatten och avlopp
Ladda ner dokument
Tomtpriser och area, Brännan 3
Senast uppdaterad: 2019-06-18