Brännkläppens avfallsanläggning

Öppettider

Måndag - fredag 7.00-15.30 

Adress: Brändkläppen 2, 961 42 BODEN

OBS! Avfallsanläggningen är avsedd för yrkestrafik.

Kommunens mottagningsavgift hittar du i pdf-filen längre ner på sidan.

Deponi
Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut.  Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna.  Detta avfall måste deponeras det vill säga grävas ner på avfallsupplag. Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt. Material till deponering måste avfallskaraktäriseras.
Ladda ner dokument
Avfallskaraktärisering - blankett
Ladda ner dokument
Mottagningsavgift Brännkläppen 2020
Senast uppdaterad: 2020-02-03