Bredband

Senaste nytt 2020-04-15

Bodens kommun har ansökt om projektmedel för bredbandsutbyggnad av etapp 4 och har fått 70 % av projektbudgeten motsvarande 24,5 miljoner kronor beviljat.

De byar som ingår i ansökan är Valvträsk, Norra Gunnarsbyn, Hundsjö-Flåsjön, Ubbyn-Häggan, Sävastnäs, Råbäcken-Bjässmoran, Lombäcken-Mockträsk, Rasmyran samt Norra och Södra Bredåker.

Bodens kommun genomför just nu en upphandling för att se om någon aktör på marknaden visar intresse att bygga bredband i kommunen. Sista svarsdag är 2020-06-08 därefter avser Bodens kommun teckna avtal med den som vinner upphandlingen.

Senaste nytt 2019-12-11

https://boden.se/fiberprojektet-pa-landsbygden

Senaste nytt 2019-11-05

Efter den förlängda anmälningstiden t.o.m. 18 augusti för beställning av fiberanslutning för etapp 4 och 5 har inte tillräckligt många anmälningar kommit in och det går inte att anmäla sig nu.
Bodens kommun fortsätter att undersöka möjligheten att bygga etapp 4 och 5 och under våren 2020 vet vi mer om det blir fiberutbyggnad under 2020.

 

Framtidens nät

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss. Telia satsar därför stort på att bygga ut fiber- och mobilnätet, medan de delar av det gamla kopparnätet som inte lever upp till dagens kapacitetsbehov stängs ner. Kunder anslutna till dessa gamla delar av kopparnätet behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör. Läs mer om Framtidens nät nedan, eller gå direkt till våra erbjudanden för privat- och företagskunder.

Du kan läsa mer om detta på följande länk: https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Utbyggda byar

Gunnarsbyn, Harads, Lassbyn, Unbyn, Överstbyn, Brännberg, Norra Bredåker, Skogså, Sundsnäs, Svartlå, Södra Bredåker, Sörbyn, Bodträskfors, Inbyn, Svartbäcken och Åskogen.

Övriga utbyggnader

Under senaste tiden har vi även märkt att flera leverantörer visat intresse för att bygga bredband på landsbygden i Boden, i princip har boende i alla byar fått en förfrågan om intresse för en anslutning. I dagsläget har vi ingen information om vilka byar som leverantörerna beslutar att bygga ut.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om bredbandsutbyggnad på landsbygden kan du kontakta:
Bert-Erik Vestermark
Mobil: 070-297 42 45
E-Post: bert-erik.vestermark@boden.se

Ladda ner dokument
Informationsbrev om fiberanslu...
Ladda ner dokument
Ansokan_bb_byar_2020_alt4
Senast uppdaterad: 2020-05-25