hus på ritning

Bygglov

Först bör man ta reda på vad man får lov att göra på den tänkta platsen. Inom olika delar av kommunen gäller olika bestämmelser. För att få reda på vad som gäller i ditt fall bör du kontakta samhällsbyggnadskontoret på kommunen.

Bygglov söker du när du tänker bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor.

Du kan också behöva bygglov för anläggningar som till exempel upplag, skyltar, plank och murar. Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Läs riktlinjer för plank, murar och staket i dokument nedan.

Ska du riva en byggnad, installera en braskamin eller en eldstad måste du också ansöka om lov.

Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ta upp en ny dörr eller nytt fönster.

Söka bygglov

Man kan söka om lov på vanliga pappersblanketter eller ansöker digitalt på e-tjänsten Mittbygge.se menyn till höger. För e-tjänsten krävs e-legitimation.

Det finns många fördelar med att ansöka digitalt. Ansöker gör du när det passar dig och du kan samtidigt bifoga ritningar och övriga handlingar. Du får snabbt återkopplingar från oss på samhällsbyggnadskontoret. Till ansökan ska man bifoga de ritningar som behövs för att beskriva vad man vill göra, som exv en situationsplan, fasadritning och planritning.

Ladda ner dokument
Grannemedgivande
Ladda ner dokument
Strandskyddsdispens
Ladda ner dokument
Ansöka om förhandsbesked
Ladda ner dokument
Begäran om slutbesked
Ladda ner dokument
Ansökan_anmälan om byggåtgärd
Senast uppdaterad: 2020-06-29