Flygfoto över centralorten Boden.

Lediga tomter

Du köper din drömtomt via kommunens e-tjänst "köp tomt"

För att se vilka tomter som kommunen har att erbjuda, gå in på e-tjänsten köp tomt.

Kommunen tillhandahåller småhustomter, hästtomter, industritomter, kombinationstomter och handelstomter. Under e-tjänsten klickar ni er fram till den kategori som ni är intresserad av.

Småhustomter och hästtomter kan bokas direkt via e-tjänsten, resterande kategorier kräver kontakt med
nedanstående mark- och exploateringsingenjörer. Vid försäljning av småhustomter sker det endast till privatpersoner med en tomt per hushåll.  

Genom bokning via e-tjänsten godkänner du att kommunen tar ut en bokningsavgift på 5 000 kronor.
Bokningsavgiften utgör en del av köpeskillingen och kommer att dras bort från den totala köpeskillingen. 
*Observera - Bokningsavgiften återbetalas inte om köpet avbryts av någon anledning!

För mer information, kontakta någon av nedanstående på enheten Fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Småhustomter och hästtomter

Anna Edberg, Mark- och exploateringsingenjör
Tel. 0921-621 52 
anna.edberg@boden.se

Industritomter, kombinationstomter och handelstomter

Glenn Nylander, Mark- och exploateringsingenjör
Tel. 0921- 629 68
glenn.nylander@boden.se

Cecilia Kvibacke, Affärsledare verksamheter/Mark- och exploateringsingenjör
Tel. 0921-627 06 
cecilia.kvibacke@boden.se 

Senast uppdaterad: 2021-02-04