Lokala föreskrifter

För att skydda människors hälsa och miljön i Bodens kommun har kommunfullmäktige beslutat om lokala föreskrifter. Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller alltså även dessa lokala föreskrifter.

De verksamheter som föreskrifterna tar upp är:

  • Avloppsanordning och annan toalett än WC
  • Djurhållning
  • Tomgångskörning
  • Spridning av gödsel
  • Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter
  • Värmepump
  • Eldningsanordnig för fasta bränslen
  • Dispens från föreskrifter

​Läs föreskrifterna med kartor i nedladdningsbar pdf på den här sidan.

Ladda ner dokument
Lokala föreskrifter för hälsa ...
Senast uppdaterad: 2020-11-03