Miljöstipendium

Bodens kommuns delar varje år ut ett miljöstipendium till enskild eller organisation som på ett framträdande sätt under året arbetat med att förbättra eller initiera förbättring av miljön i kommunen.

Känner du någon som borde belönas för ett bra miljöarbete?

Då kan du nominera den personen, gruppen, föreningen eller företaget som kandidat till årets Miljöstipendium i Bodens kommun.

Miljöstipendiet på 10 000 kr delas ut under Skördedagarna i augusti till den/de som på ett framträdande sätt arbetat med att förbättra miljön i Boden. Det kan vara såväl stora som små insatser.

Förslag på kandidater, med motivering, lämnas senast 31 maj till:

Miljö- och byggenheten
Bodens kommun
961 86 Boden
E-post: mob@boden.se

Senast uppdaterad: 2021-02-19