Folksamling i stadsmiljö.

Offentlig plats och torghandel

Våra gator, gångbanor, torg och parker är några exempel på vad som är offentlig plats.  För att använda offentlig plats till annat än vad det från början är bestämt till måste man söka tillstånd hos polismyndigheten.

Torghandel

Polistillstånd behövs inte för torghandelsförsäljning på platser som kommunen upplåtit för torghandel.

Torgplatser finns på

 • Centrumtorget, fem platser
 • Pumptorget, tre platser

 Torghandel är också tillåten

 • efter Drottninggatan mellan Sadelmakaregatan och Färgaregatan och
 • på gågatan

Du som vill boka torghandelsplats kan själv via e-postadress: medborgarservice@boden.se lämna intresseanmälan eller ringa på 0921-62000 till medborgarservice.
För att vi ska hinna ta hand om din ansökan vill vi gärna ha 3 dagar på oss.

Följande uppgifter måste finnas med:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-post
 • Vilken plats man önskar
 • Behov av el
 • Önskar plats från datum - till datum
 • Vad man ska sälja/göra

Försäljning får ske alla helgfria måndagar till fredagar kl. 10.00 - 18.00 samt dag före helgdag kl. 10.00 - 15.00

En timme före försäljningstidens start får varor börja läggas upp och en timme efter försäljningstidens slut ska varorna vara bortförda och platsen städad.
Nyckel kvitteras ut och lämnas tillbaka hos Medborgarservice, Stadshuset. Återlämning av nyckel bör ske samma dag platsen lämnas. Om Stadshuset är stängt
kan nyckel lämnas i brevlådan på Kyrkgatan 24. Ej återlämnad nyckel eller ej nyttjad bokad plats debiteras.

Torghandeln regleras av kommunens Torghandelsföreskrifter och de Lokala ordningsföreskrifterna.

Exempel på vad du måste söka tillstånd för

 • affischering
 • byggställningar
 • cirkus
 • containrar
 • konsert
 • marknader
 • skyltställ på trottoarer
 • tivoli
 • uteservering med mera

Kommunens yttrande 

Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunens gatuavdelning för yttrande. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats, det vill säga polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats. Kostnad för att nyttja en plats hittar du via rubriken "Avgifter offentlig plats" på denna sida.

Övriga tillstånd

Om du vill använda offentlig plats för någon slags byggnation, till exempel en uteservering, eller om du tänker ha försäljning/servering av livsmedel kan det, förutom polistillstånd, krävas att du har tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du ska servera alkohol behöver du tillstånd från kommunens alkoholhandläggare.

Förhandsbesked 

Kontakta gärna Medborgarservice för förhandsbesked innan ni ansöker om tillstånd.

Ladda ner dokument
Centrumtorget - torgplatser
Senast uppdaterad: 2020-11-08