Pendeltåg Boden - Luleå

Den 1 april 2019 startade pendeltåget mellan Boden och Luleå. Det är första delen i en större satsning för tågtrafik mellan Luleå - Boden - Kalix - Haparanda.

Pendeltåget trafikerar med elva turer i båda riktningar måndag till fredag mellan Boden - Sunderby sjukhus -  Notviken - Luleå.

Med pendlarkortet kan du resa mellan Boden och Luleå både med pendeltåget, Länstrafikens bussar och lokaltrafiken i Boden och Luleå. För mer information samt tidtabell för pendeltåget se Norrtågs hemsida.

Om du ska resa med pendeltåget kan du åka med lokaltrafikens linje 1, N Svartbyn - Medborgarplatsen - G Sävast. På Medborgarplatsen kan du enkelt byta till och från lokaltrafikens övriga linjer.

På Resecentrum finns möjligheter att parkera din cykel eller bil. På Resecentrums pendlarparkering har du som pendlar med buss eller tåg möjlighet att, med parkeringstillstånd, parkera gratis med motorvärmare. Parkeringstillståndet kan du hämta på Resecentrums kundservice eller så kan du få det av busschaufförerna på Länstrafikens linjer. Det finns även möjlighet att parkera i carport med motorvärmare mot avgift. I carporten finns även två platser för laddning av elbil.

Senast uppdaterad: 2020-06-08