Två brandbilar framför räddningstjänsten i boden

Räddning och säkerhet

Välkommen till oss på Räddnings- och säkerhetsförvaltningen. Vår uppgift som räddningstjänst är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. Vi arbetar också med säkerhets- och trygghetsfrågor samt krisberedskap.  

 
Senast uppdaterad: 2018-06-14