Rådet för trygghet och hälsa

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun och för att stärka den sociala hållbarheten finns Rådet för trygghet och hälsa. Rådet är partssammansatt med representanter från Bodens kommun, Polisen, Företagarna och Bodenbo. Parterna ska i samverkan ta fram fokusområden för utveckling, social hållbarhet och folkhälsa samt trygghet. Arbetet ska vara strategiskt och tonvikten ska läggas på främjande och förebyggande insatser.  

Rådet har pekat ut fyra prioriterade områden för långsiktigt samverkan och samarbete; Boden - en plats för alla, Livsmiljöer, Utbildning, arbete och sysselsättning samt Medborgare.  

Rådets ledamöter

Politiskt utsedda ledamöter är ordföranden Johan Gröhn (C) och vice ordföranden Suzanne Thörnäs (BA).
Sekreterare i rådet är folkhälsostrategen Ann Sundberg.
Däröver ingår i rådet kommunchefen, samtliga förvaltningschefer, säkerhetschefen, kommunpolisen samt representanter för Företagarna och BodenBo.

Senast uppdaterad: 2020-11-11