Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften är antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2021-01-01.  Avgiften består av grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

 
Ladda ner dokument
Renhållningstaxa
Senast uppdaterad: 2021-01-18