Startkriterier för snöröjning

Följande riktvärden på snödjup gäller vid igångsättning av snöröjning.  

Nivå 1

Gator och vägar med kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor påbörjas vid 4 cm nysnö, med viss reservation för typ av snö samt prognoser på eventuellt fortsatt snöande.   

Nivå 2

Övriga gator och vägar vid 10 cm nysnö, med viss reservation för typ av snö samt prognoser på eventuellt fortsatt snöande. 

Senast uppdaterad: 2020-11-03