Statistik

På den här sidan hittar du länkar till statistik om:

  • Befolkning, befolkningsutveckling och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknad och sysselsättning
  • Politik och kommunal ekonomi
  • Bostäder, utbildning
  • Social omsorg, barn & familj och inkomster
  • Områdesbeskrivningar
  • SCB:s statistikdatabas
Senast uppdaterad: 2018-05-29