Tomträtt, friköpa tomträtten

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten under lång, obestämd tid. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt, du har obegränsad rätt att överlåta tomträtten till någon annan eller att pantsätta den. Tomträttsavgäld/avgift får du betala varje år. Den är avdragsgill på samma sätt som ränteutgifter. Tomträttshavaren betalar kommunal fastighetsavgift/skatt eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus enligt samma regler som den som själv äger sin småhusfastighet.

Om du är intresserad av att friköpa din tomträtt kan du här skicka in dina uppgifter till samhällsbyggnadskontoret till e-post: sbk@boden.se för att sedan få svar på vad just din tomträtt skulle kosta att friköpa. Friköpspriset är 60% (gäller småhustomter) av marktaxeringsvärdet så en tomträtt kostar olika beroende på i vilket område du bor i.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-24