Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, d.v.s. löv, häckklipp, fallfrukt, gräsklipp, ogräs, ris, grenar, mossa etc får inte läggas i kärlet för hushållsavfall, det får inte heller lämnas i skogen eller på någon annan plats i villakvarteren. Att elda upp sitt trädgårdsavfall för att bli av med det är inte heller tillåtet.Dumpning av trädgårdsavfall i skogen eller på annan plats anses som nedskräpning enl. 15 kap. 30 § miljöbalken och är ett miljöbrott som kan polisanmälas.

Kompostera

Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är att kompostera på den egna tomten, detta får man göra under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lämna till Återvinningscentralen (ÅVC)

Trädgårdsavfall kan även lämnas till Återvinningscentralen i Boden (Brännkläppen) och i Harads. Dit lämnas också stubbar, stammar och stockar.

Senast uppdaterad: 2020-11-03