VA- rådgivare Arja Kalvas

VA- rådgivning

Projekttiden på två år kommer dock inte att fylla hela behovet av rådgivning eftersom behovet kommer att finnas oöverskådlig tid. Eftersom antalet undermåliga/olagliga avlopp är så hög och åtgärdstaktent av dessa så låg, t.ex. Luleå har som mål att årligen åtgärda 5 procent av de undermåliga enskilda avloppen. – Inventering av enskilda avlopp och andra projekt knutna till enskilda avlopp är en viktig del i kommunernas arbete att uppnå miljömålen, vilket ska leda till minskad näringsbelastning i vattenförekomster inom Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn, säger Arja Kalvas.

Vägledning och samverkan

Arja Kalvas främsta uppgifter kommer att handla om att hjälpa fastighetsägare med enskilda avlopp och/eller vatten för att åtgärda sitt avlopp utan att vara konsult.

– Jag fungerar som en länk mellan den enskilde och myndigheter där jag kan hjälpa till med vägledning men ska aldrig själv ta på sig projektledarrollen, säger Arja.

VA-rådgivaren ska också leda till ökad samverkan mellan de fyra kommunerna inom området enskilda avlopp samt utveckla hur kommunernas olika förvaltningar tillsammans kan verka för en hållbar utveckling i områden där VA-frågan måste utredas.

– VA-rådgivning handlar om kommunikation. Att vara VA-rådgivare är ett kul jobb där man kan göra nytta; belöningen är nöjda medborgare som blir glada för att någon har tid att hjälpa dem.

Geografisk utmaning

De fyra kommunerna gemensamt har närmare 10 000 fastigheter med enskilda avlopp och vatten och stora geografiska avstånd vilket innebär en stor utmaning.
– Jag kommer från Haninge och känner inte till geografin i fyrkantens kommuner; det blir många nya ortsnamn att lära mig. Det är inte heller lätt att sätta sig i de olika kommunernas organisationer, men det finns ett etablerat samarbete inom fyrkantens kommuner, vilket underlättar samarbetet, säger Arja Kalvas.

Därför finns tjänsten VA-rådgivare

Tjänsten som VA-rådgivare för Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommuner är ny och kom till som följd av EU:s vattendirektiv där det finns miljökvalitetsmål som följs årligen. Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap för den lokala politiken.
Inventering av enskilda avlopp och andra projekt knutna till enskilda avlopp är en viktig del i kommunernas arbete att uppnå miljömålen, vilket ska leda till minskad näringsbelastning i vattenförekomster inom Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn.

Undermåliga enskilda avlopp

Som följd av inventeringar åtgärdas undermåliga enskilda avlopp, vilket minskar övergödningen av vattendrag och risken för förorenat brunnsvatten. Många fastigheter med enskilda avlopp har eget vatten ofta av dålig kvalitet. Det finns alltså både miljö- och hälsoskäl. Det finns över 4 000 enskilda avlopp enbart i Luleå. Det flesta är undermåliga och fyller inte dagens lagkrav. Miljöinspektörer inventerar flera hundra avlopp årligen, och skriver sedan föreläggande eller förbud mot de undermåliga avloppen. Men miljöinspektörer som myndighet ska inte ha rådgivande roll. Därav behovet av en VA-rådgivare.

Senast uppdaterad: 2019-01-29