Vatten och avlopp

Friskt vatten är en självklarhet i vår del av världen

Rent vatten är en förutsättning för själva livet. 
Självklarhet för oss i Sverige, men en dyrbar bristvara i många delar av världen.

I Bodens kommun har vi i det närmaste obegränsade mängder av gott och friskt vatten. 
Men det är också en känslig resurs som måste skyddas mot föroreningar.  
Även om vi har bra vattentäkter så kräver vattnet en omfattande behandling för att bli av hög kvalitet och ha god smak.

Vattnet i det kommunala vattenledningsnätet håller god kvalitet. Regelbundna analyser utförs för att vattnet ska uppfylla de krav som Statens Livsmedelsverk ställer.

I Boden är vattnet mjukt, vilket innebär att du kan använda mindre tvättmedel. 
Följ paketets doseringsanvisningar.

Innevånarna i Boden använder i genomsnitt 200 liter vatten per person och dygn. 
Av detta används endast 10 liter till mat och dryck.

I Bodens kommun ansvarar Tekniska förvaltningen och dess VA-avdelning för vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering. Om du som abonnent eller kommuninvånare har frågor eller synpunkter inom detta verksamhetsområde ta kontakt med oss så att vi får möjlighet att diskutera och reda ut eventuella problem.

Allmänna bestämmelser för användare av Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, samt Information till fastighetsägare om nyttjande av Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster hittar du längst ner på sidan.

Har du enskild vattentäkt eller avloppsreningsanläggning kan du få råd och upplysningar på kommunens Samhällsbyggnadskontor. 

Ladda ner dokument
ABVA Bodens kommun
Ladda ner dokument
Information till fastighetsägare
Ladda ner dokument
Information bidrag enskild VA-...
Ladda ner dokument
Ansökan bidrag enskild VA-anlä...
Senast uppdaterad: 2020-02-11