Drama

Du som är elev i grundskolans årskurser 4-9 har möjlighet att delta i ämnet drama i Kulturskolan.Du har möjlighet att skicka in din ansökan från det år du går i åk 3 och antagning sker, i mån av plats, from det år du börjar i åk 4 eller senare.

Dramaundervisningen sker i grupp och på ordinarie skoltid. På de skolor där det inte finns någon lokal att tillgå,  eller för få anmälningar för att bilda en grupp, erbjuds dessa elever en plats i Kulturskolans kvällsgrupp.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-06-29