es sistemas logotyp

El Sistema

Vår El Sistema-verksamhet finns på Hedenskolan.

Kulturskolan är en del av El Sistema.

Senast uppdaterad: 2023-09-27