Sommar på Hampis förskola

Hamptjärnmorans förskola

Hamptjärnmorans förskola ligger ca 5 km utanför Bodens centrum, i natursköna Hamptjärnmoran. Förskolan har två åldersblandade portaler.

På varje portal arbetar tre pedagoger, med mycket samverkan mellan avdelningarna.

Vi erbjuder hemlagad mat av vår duktiga kokerska.

Med skogen in på gården är den en naturlig del av vår verksamhet och vi strävar efter att vara ute varje dag. Vi har en inomhusmiljö som vi förändrar efter barnens intressen. Den ska locka och utmana till lek och lärande. 

På förskolan lär vi oss att arbeta tillsammans, ta hänsyn till varandra, möta nya utmaningar och lösa dem utifrån barnen själva. Vi arbetar med skapande, språk, rörelse, matematik, natur och teknik. Vi tar tillvara alla våra olika uttrycksformer för hos oss är mångfald viktigt. Vi samtalar om det vi gör och det vi ser, för att utveckla språket, iakttagelseförmågan och öka kunskapen om oss själva och omvärlden.

 
Senast uppdaterad: 2022-07-06