Sång

Kulturskolan erbjuder sångundervisning enskilt eller i grupp.
Du kan göra din ansökan, som tidigast,  under det år du går i åk 5.
Denna kurs startar sitt intag med elever från åk 6 och uppåt.
 

Senast uppdaterad: 2022-07-15