Blond kvinna pratar med pojke i ett klassrum. En ung flicka tittar på.

Adoption

Internationell adoption

För att få adoptera ett barn med hemvist utomlands behöver du kontakta familjerätten. Då får du information om obligatorisk föräldrautbildning och adoptionsprocessen. Efter utbildning inleds en utredning om du väljer att ansöka om medgivande för adoption.

I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska även beskriva din bakgrund och aktuella situation idag. Kontroll i social- och polisregister görs och du ska skaffa ett läkarintyg som beskriver ditt hälsotillstånd.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets hemland. MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll av de svenska adoptionsorganisationerna.

När det finns ett beslut om medgivande tar du kontakt med en adoptionsorganisation som hjälper dig med utlandskontakten. Efter att du har fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen ska du kontakta din handläggare på familjerätten som ska utreda om förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta. 

Familjerätten företräder barnets intressen i adoptionsprocessen och bedömer om en adoption är till barnets bästa.

Nationell adoption 

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerätten i uppdrag att göra en utredning där handläggaren bedömer om adoptionen är till barnets bästa.

Senast uppdaterad: 2020-10-29