Anhörigcenters ingång vid stadsparken

Anhörigcenter

Anhörigcenter är en träffpunkt för anhöriga.

Anhörigkonsulent/socialinformatör på anhörigcenter ger personligt stöd, hembesök, information och råd, anhöriggrupper, studiecirklar, föreläsningar och må bra- aktiviteter.

Det sker ingen registrering eller journalföring på deltagande i anhörigstöd. All personal har tystnadsplikt och vi tillämpar överenskommelse om tystnadslöfte vid gruppträffar.

Syftet med anhörigstöd är att minska anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning och ge bättre livssituation och minska risken för ohälsa.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-25