Avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter för vård och omsorg som ska gälla i Bodens kommun. Hur stor avgiften blir beror på inkomster, bostadskostnad och förbehållsbelopp.

När du beviljats plats på äldreboende behöver vi uppgift om dina inkomster så att vi kan räkna ut vilken avgift du ska betala. Läs mer i Avgifter inom särskilt boende 2024, se nedan.

Har du frågor om avgiften kontaktar du avgiftshandläggarna på telefon 0921-628 84 eller 627 18.

Har du andra frågor om dina insatser eller vill du ha en förändring av den hjälp du har idag, kontaktar du biståndsenheten på telefon 0921-627 08.

Ladda ner dokument
Avgifter inom särskilt boende 2024
Senast uppdaterad: 2024-04-03