Avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter för vård och omsorg som ska gälla i Bodens kommun. Hur stor avgiften blir beror på inkomster, bostadskostnad och förbehållsbelopp.

När du beviljats plats på äldreboende behöver vi uppgift om dina inkomster så att vi kan räkna ut vilken avgift du ska betala. Läs mer i broschyren Avgifter för vård och omsorg - Äldreboende.

Har du frågor om avgiften kontaktar du avgiftshandläggarna på tfn 0921-62884 eller 62718.

Ladda ner dokument
Avgifter och regler - Äldreboende
Senast uppdaterad: 2019-05-08