Beroendecentrum Sunderby sjukhus

Beroendecentrum drivs i  samverkan mellan länets kommuner och Region Norrbotten och finns på Sunderby sjukhus. Syftet är att hjälpa personer med abstinensbehandling och påbörja ett förändringsarbete för ett drogfritt liv.

Har du behov av att tillnyktra eller avgifta dig från alkohol och, eller droger så vänd dig till din hälsocentral eller till socialtjänsten för att få en behandlingsplan. Är du behov av akut avgiftning vänder du dig till närmaste vårdinrättning för bedömning.

Senast uppdaterad: 2019-02-28