Origami för CRAFT anhöriggrupp

CRAFT

Är du anhörig eller närstående till någon med missbruks- eller beroendeproblematik? Du är inte ensam och det finns hjälp att få. CRAFT, Community Reinforcement Approach and Family Training erbjuds till anhöriga och närstående.

Huvudmålen i CRAFT är:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt)
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger
  • Engagera närstående att påbörja behandling

För anmälan och mer information kontakta:

Emma Elliott 0921-629 15

Carina Ammerlind 0921-626 97 

Senast uppdaterad: 2020-01-22