Lila krokusar.

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Borgerlig begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan, trots att kyrkan har skiljts från staten. Kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund. Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremoni, som kan vara i ett kapell eller i en offentliga samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerlig begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om hur begravningen ska utformas eller om vem som får förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. 

Begravningsbyråer hjälper ofta till att utforma den borgerliga begravningsakten. En anhörig kan vara begravningsförrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i ett gravkapell eller direkt vid graven.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap om begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdiga och passande lokaler för begravningsceremonier, utan religiösa symboler. 

Senast uppdaterad: 2024-04-04