Spädbarn ligger på rygg och ler mot kameran.

Föräldraskap och faderskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Det kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst och sker genom ett besök på socialkontoret. 

Om mamman är ogift och sammanboende vid barnets födelse sker en enklare utredning vid familjerätten om faderskapet. Man kan välja om man vill komma och skriva under handlingarna före eller efter barnets födelse. Genom bekräftelse av faderskap blir barnet juridiskt knutet till sin far, får rätten att bära hans efternamn samt har arvsrätt. En ogift mamma blir ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna göra en anmälan om gemensam vårdnad om sitt barn.

När ett barn med ogifta föräldrar föds meddelar Skatteverket familjerättsenheten, som då tar kontakt med mamman till barnet. Mamman ombeds ta kontakt med familjerätten för att fastställa faderskapet.

När två kvinnor får barn tillsammans, genom insemination eller IVF, fastställs föräldraskap om mammans maka eller sambo lämnat samtycke till behandlingen.

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa ska en rättsgenetisk undersökning inledas. När ett barn föds som har ogifta föräldrar blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Om föräldrarna är gifta behöver inte faderskapet fastställas eller anmälan om gemensam vårdnad göras. 

Boka tid hos familjerätten för att underteckna faderskaps- eller föräldraskapshandlingar.

Senast uppdaterad: 2019-02-19