Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Försörjningsstöd hette tidigare socialbidrag. Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. 

Förutsättningar för försörjningsstöd
  • Du som bor i Boden eller vistas här tillfälligt och inte kan försörja dig kan ansöka om försörjningsstöd.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni hjälpa varandra ekonomiskt innan ni har rätt till försörjningsstöd.
  • Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.
  • Du som är arbetslös måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta eller söka arbete måste du ha ett aktuellt läkarintyg

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn upp till 21 års ålder vid studier på gymnasienivå.

Försörjningsstöd är delat i två delar, riksnorm och skäliga kostnader.

Riksnormen är samma i hela landet och ska täcka basala kostnader i hushållet som livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning och telefoni. För dig som har barn finns en kostnad för barnförsäkring med i riksnormen. 

Skäliga kostnader är de kostnader du har för boende, el, arbetsresor, hemförsäkring, medlemsavgift i fackförening och a-kassa. Dessa kostnader måste du redovisa genom att lämna in faktura eller kvitto. Handläggaren bedömer om kostnaderna är rimliga utifrån ditt eller familjens behov.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-28