Funktionsvariationer

Ordet funktionsvariation innefattar betydelsen mångfald och tolerans samt betonar att alla människor har olika sätt att fungera fysiskt och mentalt. Att alla människor skiljer sig åt är på samma gång något som binder dem samman, oavsett om de har en funktionsnedsättning, funktionsförhöjning eller genomsnittliga förmågor. Ord som funktionsnedsättning eller funktionsförhöjning kan uppfattas som värderande och att de antyder avsteg från det önskvärda och normala, vilket kan undvikas genom att benämna allt som funktionsvariationer.

Senast uppdaterad: 2019-02-28