God man, förvaltare och förmyndare

God man och förvaltare av hälsoskäl

En god man eller en förvaltare företräder den som på grund av sin hälsa behöver hjälp med att bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda, att man har ett bra boende och att får de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver. Om hjälpbehovet kan tillgodoses med mindre ingripande insatser, exempelvis med hjälp av nära anhörig, fullmakt, personligt ombud eller socialtjänstens insatser ska inte ett godmanskap anordnas. 

Förmyndare för barn under 18 år

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare som ska bevaka deras rättigheter och bestämma hur deras tillgångar ska användas. I normalfallet är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare, men i särskilda fall kan en annan förmyndare utses. Det kan till exempel ske om föräldrarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet blivit myndigt.​

I menyn på denna sida hittar du mer information om hur det fungerar med god man, förvaltare och förmyndare.

 
Senast uppdaterad: 2020-10-29