Hemvårdsbidrag

För att begränsa spridningen av coronavirus bland de som har hemtjänst har socialnämnden beslutat om att införa ett tillfälligt hemvårdsbidrag. Genom hemvårdsbidraget kan antalet personer som besöker de äldre begränsas.

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som prövas enligt 4 kap § 2 Socialtjänstlagen. Hemvårdsbidraget kan beviljas de personer vilkas anhöriga utför insatser som annars skulle utföras av hemtjänsten.

Bidraget utbetalas till brukaren och utgår endast till personer folkbokförda i Bodens kommun. All utbetalning av hemvårdsbidrag sker i efterhand månaden efter utförd insats.

Hemvårdsbidragets storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Bidraget är enligt kommunalskattelagen inte skattepliktigt och innefattar inte sociala förmåner eller semesterersättning.

Observera – om någon utanför hushållet utför insatsen och tar emot ersättning för detta så måste ersättningen deklareras som inkomst till Skatteverket.

Bidragsnivåer

Grupp

1/12 av andel av prisbasbelopp

Bidrag per månad

Insatser

1

30 %

1 183 kronor

Hjälp dagligen, 1-2 tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.

2

60 %

2 365 kronor

Hjälp flera gånger om dagen, minst tre tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.

3

90 %

3 548 kronor

Hjälp flera gånger om dagen med omvårdnad och tillsyn även under natten.

4

120 %

4 730 kronor

Hjälp med omvårdnad och tillsyn kontinuerligt alla tider på dygnet.

5

60 %

2 365 kronor

Hjälp dagligen av hemtjänst, hjälp natt av anhörig.

 

Hemvårdsbidraget gäller från och med 15 april till och med 31 oktober. Ansökan görs hos Biståndsenheten. 

Socialförvaltningen
Biståndsenheten
961 86 Boden

e-post: bistandsenheten@boden.se

Telefon: 0921-627 08

Telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.00-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid.

 

Ladda ner dokument
Riktlinje Hemvårdsbidrag
Ladda ner dokument
Blankett - Ansökan Hemvårdsbidrag
Senast uppdaterad: 2020-04-17