Insatser enligt LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Länk till hela lagtexten hittar du i menyn på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-10-29