Midgårndarnas korttidsboende

Korttidsboendet Midgårdarna

Midgårdarna är ett korttidsboende som ligger naturskönt med en fantastisk utsikt över Bodträsket och omgivande berg. För dig som vistas på Midgårdarnas korttidsboende finns tillgång till promenadstråk längs Bodträskets strandkant samt ut till natursköna Killingholmen med sina kolonilotter.

Under sommarhalvåret nyttjas vår boulebana flitigt av boende och personal. Aktiviteter planeras och genomförs vid respektive avdelning. Vi samverkar bland annat med Röda Korset, pensionärsorganisationer, olika kyrkliga samfund, förskolan samt studieförbund. I samlingssalen Mat & Kaffeknuten anordnas musikunderhållning, bingo, pubafton med mera.

Boendet/Lägenheten

Midgårdarnas korttidsboende är ett boende för dig som tillfälligt behöver bo utanför din hemmiljö. Korttidsvistelsens målsättning är att vara ett komplement till ditt hem och erbjuda trygg omsorg i livets alla skeenden.

Korttidsboendet består av 35 platser fördelat på 4 våningar. Varje lägenhet är utrustad med möbler, trinettkök, stort badrum, medicinskåp, värdeskåp, trygghetslarm och säng.

Korttidsplats kan beviljas som växelvård, vilket innebär att du växelvis vistas hemma och på korttidsboendet. Växelvårdens omfattning och frekvens är individuell och varierar. Du kan även beviljas korttidsplats när du är utskrivningsklar från sjukhuset, men ditt omvårdnadsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses med omfattande hemtjänst.

Vid Korttidsboendet Midgårdarna arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast samt enhetschef och personalplanerare. Boendet har en patientansvarig läkare som går rond en gång i veckan. Sjuksköterskorna arbetar dagtid måndag till fredag, kvällar och helger finns de att tillgå vid behov.

Kontakta oss:

Enhetschef 

0921-620 81 

Sjuksköterskor               

0921-628 65
0921-620 25

Personal våning 3

0921-626 33

Personal våning 4

0921-629 87

Personal våning 5

0921-629 45

Personal våning 6

0921-629 48

Arbetsterapeut/Sjukgymnast

0921-620 15

Senast uppdaterad: 2020-03-11