Livsstilsmottagningen

Livsstilsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till personer som är oroliga för sin användning av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar. På livsstilsmottagningen erbjuds du kortare samtalsserier, så kallade servicesamtal.

Du erbjuds att göra en screening enligt :
  • Audit/ Alkohol-E för alkohol
  • Dudit / Dudit-E för narkotika
  • Ångestskattning
  • PGSI eller ASI för spel

Under den korta samtalsserien kommer behandlaren att gå igenom hur alkohol, droger och spel påverkar måendet både fysisk och psykisk. Du får information om vad ett beroende är och hur det kan påverka både dig själv och dina anhöriga. Även anhöriga kan få stöd.

Efter samtalen får du information om hur du kan gå vidare om det finns behov av fortsatt stöd. Vid behov kan du erbjudas fortsatta individuella samtal vid team stöd och du erbjuds då hjälp med att ansöka om fortsatt stöd via socialtjänsten.

Målgrupp

Män och kvinnor från 18 år och uppåt som befinner sig i riskzon för att utveckla ett beroende. Livsstilsmottagningen tar emot besök på torsdagar kl 13-16 efter tidsbokning.

Kontakt

Therese Sehlstedt 0921-627 78

Madeleine Lidberg 0921-626 90

Här finns vi

Garvaregatan 3A i Boden

Senast uppdaterad: 2019-07-25