Misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet kontaktar du socialtjänsten. Genom att våga berätta det du ser kan ett barn få bättre tillvaro.

Privatperson

Du som privatperson har rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk på att inte uppge några uppgifter som kan kopplas till dig, ex namn, adress eller telefonnummer.

För dig som arbetar med barn

Alla som arbetar med barn och unga har skyldighet att göra en anmälan om man misstänker att ett barn far illa. Det regleras i Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. När du gör en anmälan bör du ha informerat föräldrarna till barnet först. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först får veta från dig vad du är orolig för. Om ett barn utsätts för misshandel eller andra former av övergrepp ska socialtjänsten kontaktas direkt. Socialtjänsten bedömer om barnet behöver omedelbart skydd. Det är viktigt att inte kontakta föräldrarna innan anmälan görs till socialtjänsten.

Anmälan

Du kan ringa in en anmälan till Team Mottagning, 0921-629 99. Telefontid vardagar 08:00-17:00, under perioden 15/5-15/9 är telefontiden 8.00-16.00. Du kan också lämna in en skriftlig anmälan till Bodens kommun, Socialförvaltningen IFO, 961 20 Boden eller via fax 0921-152 40 om det inte är akut.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis via larmcentralen 112.  

Socialtjänsten har social beredskap utanför kontorstid för akuta ärenden gällande barn som misstänks fara akut illa samt akuta ärenden för den som är utsatt för våld i nära relation. Man når sociala beredskapen via larmcentralen 112.

Rådgivning 

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socialtjänsten för att berätta om din oro för ett barn. Du kan alltid rådfråga socialförvaltningens Team Mottagning först. Du behöver inte berätta vilket barn det gäller och du kan vara anonym.

Du som har anmälningsplikt kan däremot inte vara anonym utan måste alltid uppge vem du är.

Senast uppdaterad: 2020-10-01