Narkotika och droger

Har du, din partner eller någon i din familj problem med narkotika, droger eller läkemedel? Kommunen erbjuder stöd och behandling för dig som har beroende eller missbruk.

Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa läkemedel eller preparat som du kan handla på nätet.

Om du är beroende använder du narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad och det blir svårt att klara sig utan.

Risken för att bli beroende är större om du använder narkotika eller droger i hög omfattning. Om du blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta som använder narkotika är medvetna om problemet, ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra.

Vi erbjuder bland annat:
  • informationssamtal om narkotika
  • motiverande samtal
  • stödinsatser
  • kartläggning av ditt missbruk
  • behandlingsinsatser i öppenvård
  • vård på behandlingshem
Senast uppdaterad: 2019-02-28