Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete för att hitta lösningar kring barnets vårdnad, boende och umgänge. Vid en tvist om vårdnad, boende umgänge i tingsrätten kan föräldrar av tingsrätten hänvisas till familjerättsenheten för samarbetssamtal.

Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal.

Samarbetssamtal kan avslutas med att man skriver gör överenskommelser eller skriver ett juridiskt bindande avtal.

Senast uppdaterad: 2019-01-28