Kompetensintervju/ компетентностное интервью

Intervju om tillgången på kvalifikationer för eventuell anställning

Anmäl dig till en kompetensintervju. Observera att det finns tre olika kategorier som erbjuds. Välj en länk till den kategori som är relevant för dig:

  1. För personer med pedagogisk utbildning och kunskaper i engelska.

  2. För personer med pedagogisk utbildning utan kunskaper i engelska.

  3. För personer med annan/annan inriktning.

De som redan har varit på intervjun behöver inte anmäla sig.

UPPMÄRKSAMHET! Om du tidigare anmält dig till en intervju för engelsktalande lärare och valde svaret på frågan om specialiteten "Övrigt", måste du anmäla dig igen, men den här gången väljer du den länk som passar din kompetens.

 

Собеседование по наличию квалификаций для возможного трудоустройства

Записывайтесь на собеседование по наличию компетенций. Обратите внимание на то, что предлагаются три различных категории. Выбирайте ссылку на ту категорию, которая актуальна именно для вас:

  1. Для лиц с педагогическим образованием и знанием английского языка.
  2. Для лиц с педагогическим образованием без знания английского языка.
  3. Для лиц с иной/другой специализацией.

Тем, кто уже был на собеседовании, записываться не надо.

ВНИМАНИЕ! Если вы раньше записывались на собеседование для учителей знающих английский язык и выбрали ответ на вопрос о специалиции «Другое», вам необходимо вновь записаться, но в этот раз выбирайте подходящую по вашей компетенции ссылку.

 

 

1. Länken till kompetenskartläggning för lärare som kan tala engelska.
Для лиц с педагогическим образованием и знанием английского языка:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k75hHyx_V0qi3_0p80gWj42yTerky-FOpa-ZS7mucPJUNVEyOEhRS0NTWTlERzBEVE8yQThJWlFZTy4u

2. Länken till kompetenskartläggning för lärare som inte kan tala engelska:
Для лиц с педагогическим образованием без знания английского языка:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k75hHyx_V0qi3_0p80gWj42yTerky-FOpa-ZS7mucPJUQUVZSDEyRFZJMjhVNEs0TE5MTlJPODVBSS4u

3. Länken till kompetenskartläggning för övriga kompetenser:
Для лиц с иной/другой специализацией:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k75hHyx_V0qi3_0p80gWj42yTerky-FOpa-ZS7mucPJUQ1I2NjFFRzVTSk9GM0xJQjlWTkZYNFdTSi4u

Senast uppdaterad: 2023-09-25